แหลมผักเบี้ย โครงการของพ่อ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม

แหลมผักเบี้ย โครงการของพ่อ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม

แหลมผักเบี้ย โครงการของพ่อ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม

แหลมผักเบี้ย หรือ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ตั้งอยู่ที่ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 642 ไร่ เป็นโครงการบำบัดน้ำเสีย อันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยยึดตามพระราชกระแสที่ว่า ...ให้ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เป็นเทคโนโลยีอย่างง่าย ใครๆ ก็สามารถทำได้ และมีวัสดุหาได้ในท้องที่...

โดยโครงการนี้ด้วยความร่วมมือของ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามพระราชดำริสามารถบำบัดน้ำเสียที่ถูกส่งมาจากเทศบาลเมืองเพชรบุรีด้วยวิธีทางธรรมชาติที่แบ่งออกเป็น 4 ระบบ ได้แก่

ระบบแรกคือระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยใช้บ่อบำบัดทั้งสิ้น 5 บ่อ ได้แก่ บ่อตกตะกอน 1 บ่อ บ่อผึ่ง 3 บ่อ และ บ่อปรับสภาพ 1 บ่อ

ระบบที่สองใช้ พืชและหญ้ากรองน้ำเสีย โดยการปล่อยให้น้ำเสียไหลผ่านแปลงหญ้า เช่น ธูปฤาษี กกกลม พืชเหล่านี้มีคุณสมบัติกรองและดูดซับของเสียที่อยู่ในน้ำ โดยเฉพาะ ธูปฤาษีที่มีคุณสมบัติสามารถปล่อยออกซิเจนจากรากลงไปเติมน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีได้

ระบบที่สาม คือ ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมเป็นระบบคล้ายกับระบบที่สอง แตกต่างที่ระบบที่สองจะตัดหญ้าเมื่อหญ้ามีอายุครบ 45 วัน ส่วนระบบที่สามจะตัดเมื่่อหญ้ามีอายุครบ 60 วัน

ระบบที่สี่ใช้ระบบแปลงพืชป่าชายเลน โดยให้น้ำทะเลไหลเข้าสู่แปลงป่าชายเลนแล้วปิดประตูเพื่อขังน้ำทะเลไว้ให้เจือจางน้ำเสีย

นอกจากนี้ ภายในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ยังมี เส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน ระยะทางประมาณ 850 เมตร ที่เราสามารถเดินชมชีวิตธรรมชาติป่าชายเลนได้อีกด้วย ระหว่างเต็มไปด้วยต้นแสมและโกงกาง และสัตว์ป่าชายเลน เช่น ปลาตีน ปูก้ามด้าม

จากกระแสพระราชดำริและพระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก่อให้เกิดโครงการศึกษาวิจัยแนวทางแก้ใขปัญหาน้ำเสียที่เหมาะสมด้วยวิธีทางธรรมชาตืซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื่นที่อื่นที่มีปัญหาได้อย่างกว้างขวาง

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานวู้ดส์ประเทศไทย

Powered by MakeWebEasy.com